Výživa pôdy

Za 50 rokov aktívneho používania umelých hnojív sme zabudli na dôležitosť mikroorganizmov v pôde a ich úlohu pri tvorbe humusu, ktorý keď zmizne, stratí sa s ním aj ľudstvo. A pritom existuje spôsob, ako ho zveladiť a zároveň sa stať omnoho viac sebestačným vo výžive rastlín – použitie prípravku Bacteriosol® koncentrát a Bacteriolit® koncentrát – prostredníctvom hnoja.

BACTÉRIOSOL

BACTÉRIOLIT