Minerálne lizy

TaniLiz 9kg kocka

14,50€ / bez DPH

Minerálny liz lisovaný s pridaným Taninom, org. Se a Zn pre dobytok, ovce a poľovnú zver (vhodný do ekológie).

TaniLiz Organic 9kg kocka

15€ / bez DPH

Minerálny liz lisovaný s pridaným Taninom, org. Se a Zn pre prežúvavce a poľovnú zver.

UniLiz 9,5kg kocka

9,60€ / bez DPH

Univerzálny minerálny lisovaný liz pre prežúvavce.

Ukážka toho, ako naše minerálne lizy neskutočne chutia.

Prehrať video

Objednať produkty - Minerálne lizy