BACTÉRIOSOL

Bactériosol - NOVINKA pre vašu pôdu.

Baktériosol obsahuje aeróbne mikroorganizmy vyselektované na kompostoch technológiou Marcela Mézyho. Vďaka spontánnym mikroorganizmom sú živiny v pôde transformované do využiteľnej formy pre rastliny a uskladnené v humuse a tým sú rastlinou neskôr využité podľa potreby. Nedochádza k ich strate vyplavovaním a únikom do atmosféry.

Účinky Bactériosol v pôde

0

spokojných
zákazníkov

0 ha

Bactériosolu a Bactériolitu aplikované ročne v EU

0 ha

Bactériosolu a Bactériolitu aplikované ročne na Slovensku

0

roky na trhu

Charakteristika produktu a mechanizmu účinku.

Vynález nazvaný "3. poľnohospodárska revolúcia" profesora Marcela Mazoyer.

Baktériosol obsahuje mikroorganizmy vyselektované na kompostoch technológiou Marcela Mézyho. Vďaka nim sú živiny v pôde, ktoré nie sú práve využívané rastlinami uložené v humuse a môžu byť rastlinou neskôr využité podľa potreby. Nedochádza k ich strate vyplavovaním a únikom do atmosféry.

 

Deklarované zloženie: 

Živé mikroorganizmy vyselektované na kompostoch vybraných rastlín, organická a minerálna hmota.

 

Účinnká látka:

Majú vysokú schopnosť adsorbovať uhlík a dusík z atmosféry a tvoriť humus v pôde.


Charakteristika: Bactériosol
sú granule hnedého vzhľadu ziskané z kompostovania. Aplikujú sa na pôdu v určenom množstve 100 až 200 kg/ha, kde účinné látky a ich komplexy mnohostranne priaznivo vplývajú na úrodnosť pôdy.

CENA

25kg vrecia - 67€ bez DPH = 10 - 12,5a (podľa pestovanej plodiny)

600kg bigbag - 1425€ bez DPH = 3 - 6ha (podľa pestovanej plodiny)

Objednať produkty - Bactériosol