PRODUCT SIL

Cieľ výrobku PRODUCT SIL

Využiť užitočnosť organizmov je určená schopnosťou kontrolovať prostredie alebo podporovať organizmy, ktoré kontrolujú prostredie. 

PRODUCT SIL –
 pozostáva z kombinácie šiestich kmeňov homofermentatívnych mikroorganizmov, enzýmov. Silážovanie (senážovanie) alebo siláž (senáž) je spôsob konzervácie zelených krmovín anaeróbnymi baktériami mliečneho kvasenia. Produktom je siláž alebo senáž.

CENA

250g / 66€ bez DPH = 40t senáže a 80t siláže

Objednať produkt - PRODUCT SIL