0
SHARE

…Ako zasejeme, tak budeme žať

Od . 28 apríla 2016 . in Články

„V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.“

„V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.“

„Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude trhať vlasy.“…

Istotne aj vy poznáte mnohé ďalšie slovenské pranostiky, ktoré ľudia vypozorovali zo zákonitostí, počas mnohých rokov, spojení s prírodou.

Podľa týchto zákonitostí prichádza teraz najvhodnejší čas postarať sa o pôdu tak, aby z nej rastliny mohli mať čo najviac živín a následne zvieratá vyťažili z rastlín hodnotné zdroje pre svoj život a zdravie.

V tomto prirodzenom kolobehu sa snažíme fungovať už stáročia.

Doprajte svojej pôde prírodný, ekonomicky nenáročný detoxikant a stimulátor pôdy pre prírodné a ekologické hnojenie HUMAC AGRO:

Humac Agro oživuje vašu pôdu a obohacuje ju o uhlík, humus a potrebné minerálne látky.

Účinky huminových kyselín v pôde:
 pozitívne ovplyvnia pôdnu štruktúru
 obohacujú pôdu o uhlík a humus
 znižujú pôdnu eróziu
 poskytujú makro a mikro prvky v chelátovej forme, využiteľnejšie pre rastliny
 viažu toxické kovy, dioxíny a pesticídy, tým zabraňujú ich vstrebávaniu sa do rastlín
 udržujú vo vode rozpustné anorganické hnojivá v koreňovej zóne a znižujú ich vyluhovanie do spodných vôd
 zabezpečujú efektívnejšie využívanie umelých hnojív
 stimulujú rozvoj žiadúcich mikroorganizmov v pôde
 zvyšujú pufračnú kapacitu pôdy

Vyskúšajte už dnes HUMAC AGRO:

Humac Agro

Zavolajte nám dnes na 0905 585 893